ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยวภูเก็ต Tour Phuket
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ราคาพิเศษ หน้าแรก ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ย แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ย ผลงานของเรา ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว วีดีโอ ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว ไปเที่ยวแล้วมาเล่าให้ฟัง ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว รูปภาพ ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว วิธีการชำระเงิน ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว เกี่ยวกับเรา ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว ติดต่อสอบถาม
แพ็คเกจท่องเที่ยว
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
 1. แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
 2. แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืนhot
 3. แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน hot
 4. แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ภูเก็ต 1 วัน
 1. ทัวร์เกาะเฮ
 2. ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
 3. ทัวร์เกาะรังใหญ่ และ เกาะไข่
 4. ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต
 5. ทัวร์เกาะรายา ( ราชา )
 6. ทัวร์เกาะรายา - เกาะเฮ
 7. ทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน
 8. ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน
 9. Phuket Simon Cabaret
 10. ทัวร์ซาฟารี
ทัวร์กระบี่ 1 วัน
 1. ทัวร์หมู่เกาะพีพี ( เรือเฟอร์รี่ )
 2. ทัวร์พีพี ( เฟอร์รี่ VIP ท้องกระจก)
 3. ทัวร์พีพี - เกาะไข่ (เรือเร็ว )
 4. ทัวร์ทะเลแหวก ( เรือใหญ่ )
 5. ทัวร์พีพี - เกาะไข่นอก (เฟอร์รี่)
 6. ทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่
ทัวร์พังงา 1 วัน
 1. ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
 2. ทัวร์เกาะตาชัย
 3. ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
 4. ทัวร์อ่าวพังงา - เกาะปันหยี ( เรือหางยาว )
 5. ล่องเรือแคนู อ่าวพังงา (เรือใหญ่)
 6. ล่องเรือแคนู อ่าวพังงา (เรือหางยาว)
 7. ทัวร์ล่องแก่ง
 8. ทัวร์แคนู - ชมอาทิตย์ตก อ่าวพังงา
 9. ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
 10. ทัวร์เกาะยาว
 11. ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือคาตามารััน (เรือเร็ว)
ทัวร์ภาคเหนือ
 1. ทัวร์เชียงใหม่ (003)
 2. ทัวร์วัดในเชียงใหม่ (KTT 009)
 3. ทัวร์เชียงใหม่ ( KTT002)
 4. ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย3 วัน 2คืน
  ( KTT003)
 5. ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย 5 วัน 4 คืน ( KTT006 )
ทัวร์ภาคกลาง
 1. ทัวร์อัมพวา 2 วัน 1 คืน
ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต
 1. ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
 2. การเดินทาง
 3. สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
 4. ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว
 5. แผนที่ภูเก็ต
ข้อมูลท่องเที่ยวพังงา
 1. ข้อมูลจังหวัดพังงา
 2. การเดินทาง
 3. สถานที่ท่องเที่ยวพังงา
 4. แผนที่พังงา
ข้อมูลท่องเที่ยวกระบี่
 1. ข้อมูลจังหวัดกระบี่
 2. การเดินทาง
 3. สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่
 4. แผนที่กระบี่
เที่ยวทะเล เตรียมตัวอย่างไร
 1. การเตรียมตัวไปเที่ยวทะเล
 2. การดำน้ำ
 3. อันตรายระหว่างดำน้ำ
 4. ข้อปฏิบัติเมื่อท่องเที่ยวทะเล
 5. ข้อควรจำ เมื่อพาเด็กๆ เที่ยวทะเล
 
สายการบิน
 1. การบินไทย 
 2. บางกอกแอร์เวย์
 3. แอร์เอเชีย
 4. วันทูโก
 5. นกแอร์
ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ
ของเรา และนี่คือส่วนหนึ่งของ
ภาพประทับใจ
มาแล้ว คนภูเก็จ คลับ การ์ด

konphuket club card

amazing thailand
เที่ยวทั่วไทย


นิวซีแลนด์ดินแดนในฝัน 8 วัน 6 คืน
เกาะเหนือ เกาะใต้ ( ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์)อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อพิเศษ กุ้งล๊อปสเตอร + เป๋าฮื้อทะเลใต้ + ไวน์แดงเลิศรส ชมถ้าไวโตโม
- ล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ บินโดยสายการบินซิลแอร์ (MI )
และสิงคโปร์แอรไลน์ (SQ)


กําหนดการเดินทาง 06 – 13 ตุลาคม  2556

 

   

วันแรก                   ภูเก็ต-สิงคโปร - อ๊อคแลนด์

   
12.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 เคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ป สายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES AIRLINES) พบเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและ การเช็คอิน
 
14.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ถึงสิงคโปร์
   
17.40 น.

ทําการเปลี่ยนเครื่องเดินทางส อ๊อคแลนด์ ประเทศ นิวซีแลนด์โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 297

   
21.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ประเทศ นิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 297
   
   
วันที่สอง อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – ปล่องภูเขาไฟอีเดน – สะพานฮาร์เบอร์
   
11.50 น.
เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดยเด็ดขาด) เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชม.

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ชมเมืองอ็อคแลนด์ (City of Sails) เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมือง
ที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ขึ้นชมยอดเขาอีเดน เพื่อชมยอดเขาที่อดีตเป็นภูเขาไฟ ปัจจุบันดับแล้ว มีร่องรอยคล้ายกระทะใบใหญ่ ซึ่งเป็นที่สวยงาม ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองอ็อคแลนด์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKETจากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
   
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
   

   
   

วันที่สาม อ๊อคแลนด์ - ถ้ำไวโตโม่ – ตัดขนกระต่าย – โรโตรัว เรนโบว์ สปริง - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ไวโตโม่เที่ยวชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Caves) ถ้ำหนอนเรืองแสง ที่เปล่งแสงระยิบระยับ จาก ตัวหนอนนับล้านๆ ตัว สวยงามดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเดือนมืด นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากและชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินำท่านชมการตัดขนกระต่ายแสนน่ารักซึ่งท่านจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นานาชนิดจากขนกระต่าย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่โรโตรัวถึงโรโตรัวเมืองพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นำท่านสู่ Te Puia ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดิน
   
ค่ำ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า
 
   

วันที่สี่ โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - อโกรโดม – ไคร้สท์เชิร์ช์– เทคาโป

   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (Rainbow Spring) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ เที่ยวชมเมืองโรโตรัว ชมทะสาบโรโตรัวที่สวยงาม ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ นำท่านได้ ชมนกกีวี (Kiwi House) นกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก นำท่านสู่อโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารักและประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิรช์
   
……. น. ออกเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบินภายในประเทศนิวซีแลนด์
   
……. น. ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านพิธีการทางสนามบิน เรียบร้อยแล้ว
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
   

วันที่ห้า ทะเลสาบเทคาโป –แอโรทาวน์

   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ" ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอ
ว่อน นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองไคร้สเชิร์ทบนยอดเขาแคชเมียร์ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม แวะเปลี่ยนอริยบถที่เมืองแอชเบอร์ตัน แล้วเดินทางต่อสู่เทคาโป ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง นำท่าน ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมี อาคารโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทอง ชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สำคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมีสถานที่สำคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน แวะให้ท่านได้ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวที่มีความสูง 43 เมตร
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาบีคิว
   
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ เมืองระหว่างทางให้ท่านแวะชิม และซื้อผลไม้สด และผลไม้แห้ง นานาชนิด ของนิวซีแลนด์ ก่อนเดินทาง ต่อสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์เป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟหรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักความท้าทายจากทั่วทุกมุมโลก
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทะเลสาบที่สวยงาม ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND HOTEL QUEENTOWN หรือเทียบเท่า
   
   
   

วันที่หก ควีนส์ทาวน์ –อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์

   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ทางตอนใต้ผ่านเทือกเขาสูง ลัดเลาะริมทะเลสาบสวยและทุ่งหญ้าฟาร์มแกะสู่เมืองเทอานาว และหยุดแวะพักผ่อนอริยาบท ชมทะเลสาบเทอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ แล้วเดินทางผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่
วนอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ด ซาวด์ (MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ FIORD LAND ที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK ผ่านอุโมงค์ฮูเมอร์เข้าสู่มิลฟอร์ด
   
เที่ยง นำท่านล่องเรือสำราญ MILFORD SCENIC CRUISE พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ ให้ท่านได้ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ จากนั้นล่องเรือกลับท่าเรือ
   
15.00 น. เดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนบนรถ พร้อมชมวิวที่สวยงาม ตลอดสองข้างทาง
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล๊อปสเตอร์!!!

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND HOTEL QUEENTOWN หรือเทียบเท่า

   

วันที่เจ็ด ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - ครอมเวลล์-โอมาราม่า–ไคร้สท์เชิร์ช

   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ก่อนนำท่านออกเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์เดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างทาง เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก ไว้สำหรับนักท่องเที่ยว
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
   
บ่าย เดินทางผ่านเมืองทไวเซิลเมืองแห่งต้นไม้ของนิวซีแลนด์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยงม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก ผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มี ฉากหลังเป็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ที่เมืองแอชเบอร์ตัน อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ต่างๆ
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ + ไวน์แดง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CHATEAU ON THE PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
 
   

วันที่แปด ไครท์เชิร์ช             - สิงคโปร – ภูเก็ต

   
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

   
08.30 น. จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบิน ไครท์เชิร์ชเพื่อเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินท SQ 298
   
11.50 น. เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 298(เพื่อเปลี่ยนเครื่อง เดินทางกลับสู่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทย )
   
18.35 น. ออกเดินทางต่อสู่จังหวัดภูเก็ตโดยสายการบินซิลค์ แอร์ เที่ยวบินที่ MI 758
   
19.20 น. เดินทางถึงภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ
   
   
   

กำหนดการเดินทางวันที่ 06 – 13 ตุลาคม 2556

ทัวร์นิวซีแลนด์ 8 วัน 6 คืน

ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่ พักคู่ ตั้งแต่ 20 ท่าน ท่านละ

98,900. บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม ลดท่านละ

93,900. บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง ลดท่านละ

89,900. บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ

12,000. บาท


** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางต่างๆ

 • ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
 • ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้นหากผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่)ไม่ครบ 15 ท่านทาง
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์
 • รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของ
  ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันจากทางสายการบิน
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการออกกรุ๊ปในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน
 • ราคารวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์ – ไคร้ท์เชิร์ท
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงตามสายการบินกรณีปรับเพิ่มภาษีน้ำมัน

 

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ เดินทางเป็นหมู่คณะ โดยสายการบินซิลแอร์และสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศนิวซีแลนด์ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด์

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่าเอามาด้วย)
 • รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่ง / หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า(ถ้ามี)
 • ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมี
  หนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา ซึ่งหนังสือยินยอมจะต้องออกจากทางอำเภอเท่านั้น
 • วีซ่าครอบครัว สามี-ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 4,300 บาท
 • วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 2,100 บาท
 • กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 4,300 บาท

 

 

 

 
 
Englishthai
ครบรอบ 12 ปี

5 อันดับ แพ็คเกจทัวร์ยอดนิยม

 1. ทัวร์พีพี hot
 2. ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
 3. ทัวร์หมู่เกาะตาชัย
 4. ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
 5. ทัวร์เกาะไข่
โปรโมชั่นประจำเดือน
เกาหลี ทัวร์เดือนตุลาคม
จีน ทัวร์เดือนพฤศจิกายน
มาเลเซีย ทัวร์เดือนธันวาคม
ทัวร์ต่างประเทศ
เกาหลี ทัวร์เกาหลีhot
จีน ทัวร์จีน
มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย -สิงคโปร์
ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง- มาเก๊า
ญี่ปุ่น ทัวร์อื่นๆ
ภาพ รีวิว โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต

hotel
update icon

กรุ๊ปทัวร์ อัพเดต update

SCG

ผ่านไปไม่นานมานี้กรุ๊ปทัวร์แสนน่ารัก สนุกสนานกับ สำนักงานคลัง จ. ยโสธร และ กรุ๊ป SCG ที่ใช้บริการทัวร์คนภูเก็จ ของเรา จ้า
อ่านนิตยสารคนภูเก็จ
นิตยสารคนภูเก็จ
จองโรงแรมทั่วประเทศ
 
ททท

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ราคาพิเศษ หน้าแรกทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต  ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว  ผลงานของเรา  ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว นิตยสารคนภูเก็จ   ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว   วีดีโอ    ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว  ไปเที่ยวแล้วมาเล่าให้ฟัง   ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยววิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน  ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว เกี่ยวกับเรา  ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรโมชั่นท่องเที่ยว  ติดต่อสอบถาม

ทัวร์คนภูเก็ต | ทัวร์ต่างประเทศ |เทศกาลของภูเก็ต | ทัวร์กระบี่ ตรัง | ทัวร์พังงา | ทัวร์ตรัง | ทัวร์ภูเก็ตราคาพิเศษ | ทัวร์ไทยเที่ยวไทย | ทัวร์ภูเก็ต พังงา กระบี่ | ทัวร์กระบี่วันเดียว |
จองโรงแรม ทัวร์ภูเก็ต
| ทัวร์พีพี | ทัวร์ภูเก็ต พังงา | เที่ยวภูเก็ต | ทัวร์ภูเก็ต พีพี | ทัวร์ภาคใต้ | โปรโมชั่นท่องเที่ยว | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ |
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง | ท่องเที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด | ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ | ทัวร์ทะเล ภูเก็ต | ท่องเที่ยวภูเก็ต |โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต | เที่ยวภูเก็ต | ทีวีภูเก็ต | วิทยุภูเก็ต | ชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต - อันดามัน |

สำนักงานใหญ่ 68/6 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าเจ้าฟ้า ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทร/แฟ็กซ์ 076 – 353509 - 10 มือถือ 081-2701384 / 081-2700974 / 081-5361811 / 081-2702530
E-mail: info@konphuket.com / tourkonphuket@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 31/00896 ใบทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 3839900045774
webdesign By Morgan Creation

visa logo